Seguim amb la ponència del col·legi Victòria i Joaquim Rodrigo del Port de Sagunt. Fou un dels primers centres en la localitat en aplicar el Programa de Compensació Educativa i posteriorment també va ser centre coordinador. El seu alumnat és en la seua majoria castellanoparlant i compta amb un alt nombre d’alumnat immigrant que desconeix una o ambdues llengües oficials. No obstant això, el centre porta una trajectòria de molts anys en potenciar el coneixement i l’ús del valencià com a llengua vehicular. Els darrers cursos el Claustre ha sigut canviant però sempre amb una gran implicació, esforçant-se dia a dia per proporcionar un entorn enriquidor perquè l’alumnat puga desenvolupar-se tant a nivell acadèmic com personal. Rosana Lacoba, mestra d’Educació Física i de Primària, s’incorporà en el 2020 al centre, està titulada també com a mediadora escolar i és especialista en educació emocional. Utilitza la mediació escolar com estratègia de prevenció de l’assetjament escolar, partint de la gestió emocional com a base principal. Ha creat diferents materials que engloba dins el seu projecte Compta amb mi i que a continuació compartirà amb totes i tots nosaltres. Done pas a la meua companya Rosana. Quan vulgues..