EXPERIÈNCIES

Des de CEVCAM-Escola Valenciana vos donem la benvinguda a estes primeres Jornades Pedagògiques : Compartint experiències, que pretenen ser un lloc de trobada i d’intercanvi de tot allò que es fa a les nostres aules.

No ha estat casualitat l’elecció del temes al voltant dels quals exposarem experiències. Seguint les línies del VI Congrés d’Escola Valenciana que tingué lloc a la Universitat de Valencia el mes de desembre  , els eixos elegits són plurilingüisme, inclusió i consciència mediambiental.

Per què plurilingüisme?  Per la importància d’aconseguir la convivència entre col·lectius que pensen i parlen de manera diferent. Perquè ens cal proporcionar a l’alumnat una competència plurilingüe i multicultural garantint tant el domini de les llengües com la capacitat de conviure en una societat multilingüe i multicultural.

Inclusió, per que? per tal d’assolir les potencialitats màximes de cada persona que forma part del sistema educatiu. Eixe ha de ser un dels trets d’identitat d’una escola de qualitat.

MARCEL·LA SENENT FERRANDIS
CRA BENAVITES QUART DE LES VALLS
IES CLOT DEL MORO
OLGA GARGALLO
IES VALL DE SEGÓ
CEIP VICTORIA I JOAQUINRODRIGO
CRA PEÑA ESCABIA