RESUM HISTÒRIC

Anys 40:

Encara no existía l’edifici de l’escola. Els xics i les xiques estaven separats. L’alcalde, el metge i el rector tenien un paper important en les decisions que es prenien a l’escola. Els alumnes estaven repartits en baixos de l’a juntament. Hi havia molt d’ absentisme.

Anys 50:

Es van construir vivendes per a mestres nacionals. Es parla de construir un edifici
escolar. Al 57 per part de la lnspecció s’agilitzen els tramits per a la construcció del nou edifici. Al 58 s’inauguren les cases dels mestres.

Anys 60:

En 1964 s’anomena al primer director: D. Enrique Ferri Sirera. El 1968 es va aconseguir la pavimentació del pati i obrir una porta de comunicació entre les dos parts en que estava dividit el pati escolar. Abans servia per separar el dels xics i xiques.

Anys 70:

En 1973 les tres escoles de Quart, Quartell i Benavites formen una agrupació escolar amb sols un director. El 15-10-74 es crea I’escola com a Col.legi Nacional Santa Ana, amb 8 unitats d’EGB i 1 de Parvuls. Al 1977, es començà a donar algunes classes en llengua vernacula valenciana.

Anys 80:

En 1984, amb la publicació de la Llei d’ús i Ensenyament del Valencià, es va elegir fer l’ensenyament en valencia. Quartell es queda com a escola única, separat de Quart i Benavites. Els pares i mares fan moltes activitats per l’escola i es crea el Consell escolar. L’any 1988 es crea el menjador escolar.

Anys 90:

• Quan no hi havia mestre de música, un membre de la banda donava classe als alumnes de I’ escola.
• Junt als Centres de Quart i Benavites forma part d’un PAEP (Projecte d’Acció Educativa Preferent) de singularitat rural, la qual cosa ens va permetre compartir mestre d’educació física, música i psicòleg.
• Començà I’experiència d’anar alguns grups d’alumnes i mestres a passar jornades senceres de convivència fora de I’ambit escolar.
• S’introduisen les classes d’anglés de manera experimental en 5é i natació al Port de Sagunt amb els alumnes de 1r a 5é de primària.
• Competicions esportives en altres escoles de les Valls.
• S’incorporen, durant el curs 1994-95, també al centre els alumnes de tres anys i els de sisé .
• Cap a finals de la década, en el curs 1997-98, els especialistes de les àrees de música i d’educació física, junt a la d’anglés passen a formar part del claustre
• 1998, el Col.legi d’Ed. Primària Santa Anna de Quartell és adscrit, a l’I.E.S. La Vall de Segó .

Canviant de segle:

Arribats al curs 2004-05, és ja un centre amb tres unitats d’infantil, sis de primària, especialistes de música, anglés, religió, educació física i pedagogia terapéutica a temps total. És ara ja sí un Centre complet, seguint el PEV (Programa d’Ensenyament en Valencia).

Al curs 2006-07, el Centre canvia la seua denominació a Col.legi d’Educació lnfantil i Primària (C.E.I.P.) i és ja al curs 2009-10 quan cessa la llei d’educació L0GSE i començà a aplicar-se la nova llei L0E, establim contacte amb l’E0I de Sagunt, amb l’aula del mar de Benicassim, amb la Domus Baebia.

• Actualment. treballem amb col.laboració amb el CEFIRE.
• Aules dotades de rcursos TIC.
• Participem en programes de Conselleria com el projecte de Pilota Valenciana.

• Treballem a partir de la L0ML0E.
• Fem projectes interdisciplinaris.