El Titular l’informa sobre la seua Política de Privacitat respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal dels usuaris que puguen ser recaptats durant la navegació a través del Lloc web: https://cevcam.com

En aquest sentit, el Titular garanteix el compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, reflectida en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i de Garantia de Drets Digitals (LOPD GDD). Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD).

L’ús de lloc web implica l’acceptació d’aquesta Política de Privacitat així com les condicions incloses en l’Avís Legal.

Identitat del Responsable

Responsable: CEVCAM.
NIF: V96624002
Domicili: Plaça Cronista Chabret 10, València – Espanya.
Correu electrònic: cevcam@gmail.com
Lloc web: https://cevcam.com

Principis aplicats en el tractament de dades

En el tractament de les seues dades personals, el Titular aplicarà els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades (RGPD):

Principi de licitud, lleialtat i transparència: El Titular sempre requerirà el consentiment per al tractament de les dades personals que pot ser per a un o diversos fins específics sobre els quals el Titular informarà l’Usuari prèviament amb absoluta transparència.
Principi de minimització de dades: El Titular sol·licitarà només les dades estrictament necessàries per al fi o els fins que els sol·licita.
Principi de limitació del termini de conservació: El Titular mantindrà les dades personals recaptades durant el temps estrictament necessari per al fi o els fins del tractament. El Titular informarà l’Usuari del termini de conservació corresponent segons la finalitat.
En el cas de subscripcions, el Titular revisarà periòdicament les llistes i eliminarà aquells registres inactius durant un temps considerable.
Principi d’integritat i confidencialitat: Les dades personals recaptades seran tractats de tal manera que la seua seguretat, confidencialitat i integritat estiga garantida.
El Titular presa les precaucions necessàries per a evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels seus usuaris per part de tercers.

Obtenció de dades personals

Per a navegar pel lloc web no és necessari que facilite cap dada personal.

Drets

El Titular l’informa que sobre les seues dades personals té dret a:

Sol·licitar l’accés a les dades emmagatzemades.
Sol·licitar una rectificació o la cancel·lació.
Sol·licitar la limitació del seu tractament.
Oposar-se al tractament.

No pot exercitar el dret a la portabilitat de les dades.

L’exercici d’aquests drets és personal i per tant ha de ser exercit directament per l’interessat, sol·licitant-lo directament al Titular, cosa que significa que qualsevol client, subscriptor o col·laborador que haja facilitat les seues dades en algun moment, pot dirigir-se al Titular i demanar informació sobre les dades que té emmagatzemats i com els ha obtinguts, sol·licitar la rectificació d’aquests, oposar-se al tractament, limitar el seu ús o sol·licitar la cancel·lació d’aqueixes dades en els fitxers del Titular.

Per a exercitar els seus drets ha d’enviar la seua petició juntament amb una fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o equivalent a l’adreça de correu electrònic: cevcam@gmail.com

L’exercici d’aquests drets no inclou cap dada que el Titular estiga obligat a conservar amb finalitats administratius, legals o de seguretat.

Té dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si considera que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

Finalitat del tractament de dades personals

Quan vosté es connecta al Lloc web per a manar un correu al Titular, se subscriu al seu butlletí està facilitant informació de caràcter personal de la qual el responsable és el Titular. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la seua adreça IP, nom i cognoms, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, dona el seu consentiment perquè la seua informació siga recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per — https://www.hostinger.es/ — només com es descriu en les pàgines:

Avís Legal
Política de Privacitat

Les dades personals i la finalitat del tractament per part del Titular és diferent segons el sistema de captura d’informació:

Existeixen altres finalitats per les quals el Titular tracta dades personals:

Per a garantir el compliment de les condicions recollides en la pàgina d’Avís Legal i de la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algorismes que ajuden el Lloc web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
Per a secundar i millorar els serveis que ofereix aquest Lloc web.
Per a analitzar la navegació dels usuaris. El Titular recull altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant l’ús de cookies que es descarreguen en l’ordinador de l’Usuari quan navega pel Lloc web les característiques i la finalitat del qual estan detallades en la pàgina de Política de Cookies.

Seguretat de les dades personals

Per a protegir les seues dades personals, el Titular presa totes les precaucions raonables i segueix les millors pràctiques de la indústria per a evitar la seua pèrdua, mal ús, accés indegut, divulgació, alteració o destrucció d’aquests.

El lloc web està allotjat en: https://www.hostinger.es/. La seguretat de les dades està garantida, ja que prenen totes les mesures de seguretat necessàries per a això. Pot consultar la seua política de privacitat per a tindre més informació.

El Titular informa l’Usuari que les seues dades personals no seran cedits a terceres organitzacions, amb l’excepció que aquesta cessió de dades estiga emparada en una obligació legal o quan la prestació d’un servei implique la necessitat d’una relació contractual amb un encarregat de tractament. En aquest últim cas, només es durà a terme la cessió de dades al tercer quan el Titular dispose del consentiment exprés de l’Usuari.

No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aqueixos casos, es requerirà consentiment a l’Usuari informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Contingut d’altres llocs web

Les pàgines d’aquest lloc web poden incloure contingut incrustat (per exemple, vídeos, imatges, articles, etc.). El contingut incrustat d’altres web es comporta exactament de la mateixa manera que si haguera visitat l’altra web.

Aquests llocs web poden recopilar dades sobre vosté, utilitzar cookies, incrustar un codi de seguiment addicional de tercers, i supervisar la seua interacció usant aquest codi.

Política de Cookies

Perquè aquest lloc web funcione correctament necessita utilitzar cookies, que és una informació que s’emmagatzema en el seu navegador web.

Pot consultar tota la informació relativa a la política de recollida i tractament de les cookies en la pàgina de Política de Cookies.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seues dades és:

El consentiment de l’interessat.

Categories de dades personals

Les categories de dades personals que tracta el Titular són:

Dades identificatives.
No es tracten categories de dades especialment protegides.

Conservació de dades personals

Les dades personals proporcionades al Titular es conservaran fins que sol·licite la seua supressió.

En navegar pel Lloc web es poden recollir dades no identificatives, que poden incloure, l’adreça IP, geolocalització, un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, hàbits de navegació i altres dades que no poden ser utilitzats per a identificar-li.

El lloc web utilitza els següents serveis d’anàlisis de tercers:

El Titular utilitza la informació obtinguda per a obtindre dades estadístiques, analitzar tendències, administrar el lloc, estudiar patrons de navegació i per a recopilar informació demogràfica.

El Titular no es fa responsable del tractament de les dades personals que realitzen les pàgines web a les quals puga accedir a través dels diferents enllaços que conté el Lloc web.

Exactitud i veracitat de les dades personals

Vosté es compromet al fet que les dades facilitades al Titular siguen correctes, complets, exactes i vigents, així com a mantindre’ls degudament actualitzats.

Com a Usuari del Lloc web és l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades remeses al Lloc web exonerant al Titular de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Acceptació i consentiment

Com a Usuari del Lloc web declara haver sigut informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, accepta i consent el tractament dels mateixos per part del Titular en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta Política de Privacitat.

Per a contactar amb el Titular, subscriure’s a un butlletí o realitzar comentaris en aquest lloc web ha d’acceptar la present Política de Privacitat.

Canvis en la Política de Privacitat

El Titular es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per a adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria.

Aquestes polítiques estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.