RESUM HISTÒRIC

1758 – Primer pagament a un mestre del qual es té constància: Fra Francisco Gascó.

1767 – Pagament a Rosa Salt (La primera mestra de la qual es té constància vivia a
l’actual plaça de la Constitució, per això el nom de plaça de Costura o del Recreo).

1814 – Mort de la Duquessa d’Almodóvar. En la seua voluntat testamentària consigna
que es creen escoles i que foren dotades de mestres a Estivella.

1820 – Està dècada i possiblement l’anterior hi han dos mestres dels quals consten
rebuts, Nicolas Ricart i Fra Mariano d’Estivella, personatge rellevant en la història del
poble.

1833 – Apareixen les primeres escoles al carrer Llarg i al carrer Saragossa que
funcionaren fins al 1840.

1848 – Comença un període d’estabilitat amb la instal·lació com a mestre de José Pérez
Oroval que va adaptar-se a la nova legislació primer de Bravo Murillo i més endavant la
Llei Moyano. Va exercir fins al 1870. Les xiquetes foren ateses per Concepción Fitó
Laveria des de 1845 a 1874.

1876 – Entra com a mestre Fernando Santalucía Doñate. Eixos anys es redueix el nivell
d’absentisme entre la població escolar.

1886 – Pren possessió de mestra Concepción Pérez Bisbal durant 22 anys. Fou una de
les docents més estimades i es va casar en la població.

1898 – Conveni municipal amb les religioses trinitàries per la cessió d’un edifici per a
escola infantil. Continuarà després de la Guerra d’Espanya.

1905 – Entra com a mestre Ramon Sánchez Sacanelles. Arribà a ser alcalde de la
població.

1934 – Instal·lació provisional de les escoles en el carrer de l’Horta. Es nomena a Elvira
Garcés Carretero com a primera mestra en propietat de pàrvuls per a l’escola pública.
Francisca Soler Carretero va ser-ne interina el 1932.

1940 – Tornen les escoles en el convent de les religioses trinitàries.

1958 – Funcionen les escoles del Patronat. Eixe any passa a l’escola catòlica el mestre
nacional Cándido Andrés Romaní.

1965 – Es crea el Col·legi Públic “Francisco Franco”.

1967 – Passem al centre escolar Francisco Franco els mestres Gonzalo Gómez Conejero
i Carmen Martínez Santaolaya.

1974 – Es crea la Guarderia Infantil “el Garbí”. Acabarà cedida amb el temps com a una
aula per a l’ensenyament Infantil del CEIP “el Braçal”.

1987 – L’Ajuntament socialista canvia nom de l’escola, passa a dir-se CEIP “el Braçal”.

1991 – Comença l’ensenyament en valencià.

1998 – El centre escolar canvia d’ubicació, passa a l’avinguda de l’Assagador, És un
centre 3 més 1 que eixe mateix estiu cal fer una aula més d’infantil, convertint-se en un
3 més 2. Es completa l’educació infantil a l’introduir-se els 3anys.

2003 – Es munta la primera aula prefabricada. Inici d’un període en el qual s’arriba a
tres aules prefabricades.

2021 – Es converteix en mòdul 1. Se sol·licita escola nova a causa de l’augment de la
natalitat. S’introdueix l’aula de dos anys. Esdevé una escola completa.