Marcela Senent que farà la ponència central de les Jornades, la importància de la formació del professorat.

Llicenciada en Ciències de l’educació  treballa a Florida Universitària des de fa més trenta quatre anys, realitzant la llavor d’orientadora, i assessorant al professorat en temes metodològics i de planificació dels equips docents.

Tot i que sempre ha format part dels departaments d’orientació, mai ha deixat de donar classes. A més de que li encanta, estar en un aula li ha  permès ubicar-se amb el que significa esta tasca, i així tindre un millor criteri a l’hora d’assessorar als companys i companyes.

La tasca professional és llarga, per conèixer-la millor, hem penjat a la web de CEVCAM articles i xarrades que ha donat.